Przesłanie artykułu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu a tekst nie narusza praw osób trzecich, a także z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w Kwartalniku „Journal of Machine Construction and Maintenance” w wersji drukowanej, która jest wersją pierwotną oraz w wersji elektronicznej. W razie roszczenia osoby trzeciej wynikającego z treści tekstu lub praw wymienionych wyżej osoba przysyłająca tekst zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność i koszty związane z roszczeniem. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności i zobowiązań powstałych z tego tytułu.

Przesłanie artykułu do publikacji oznacza wyrażenie zgody Autorów na działania związane z procedurą i zasadami recenzowania oraz na dokonywanie zmian w nadesłanym tekście (np. korekta błędów) a także innych zmian wynikających z zasad edytorskich lub językowych. Osoba przesyłająca tekst akceptuje wszystkie warunki publikacji.

Zgoda na publikację artykułu jest równoznaczna z udzieleniem wydawcy prawa (licencji) do wydania tekstu w formie papierowej i elektronicznej w tzw. „otwartym dostępie” (ang. open access, OA). Udzielenie licencji jest równoznaczne ze zgodą Autora na zamieszczenie treści artykułu w pełnotekstowych bazach naukowych, z którymi współpracuje Czasopismo.

Do przesyłanego artykułu należy dołączyć afiliację Autorów i adresy e-mail a także numer kontaktowy telefonu.

Manuskrypt należy dostarczyć do Redakcji Kwartalnika w wersji drukowanej oraz elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Nazwa pliku powinna zawierać nazwisko pierwszego autora.

Artykuły są publikowane zwyczajowo w języku angielskim. Każdy artykuł powinien zawierać tytuł, streszczenie oraz słowa kluczowe w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.